Hem / Tävling / Arrangemangsansökan

Arrangemangsansökan

Simförbundets förbundstävlingar i simning 2023 - ansökan om arrangemang

Svenska Simförbundets mästerskapstävlingar i simning, genomförs i samarbete med medarrangör (simförening/simdistrikt). Föreningar och simdistrikt som är intresserade av att arrangera någon av dessa tävlingar, visar i ett första steg sitt intresse genom att fylla i det digitala formuläret under länken nederst som sänds till SSFs kansli, senast den 31 oktober 2021.

Arrangemangen beskrivs i dokumentet "Svensk Simidrotts mästerskapsarrangemang i simning 2017-2020" som gäller tillsvidare. Där finns arbetsfördelning och de ekonomiska förutsättningarna beskrivna. Intresserade medarrangörer bör också ta del av dokumentet "Säsongs- och tävlingsplanering för simning 2021-2024".

Simförbundets kansli behandlar inkomna ansökningar och värderar varje intressents förutsättningar i enlighet med styrdokumenten. Svenska Simförbundets styrelse utser slutligen arrangör. Därefter upprättas avtal mellan SSF och medarrangör.  

Tävling
SM/JSM (25m)
Para-SM (25m)
Sum-Sim (50m)
Sum-Sim, riks (25m)
Masters-SM (25m)
GP 1 (25m)
GP 2 (25m)
GP 3 (50m)


Fördelning av ansvar och övriga kostnader
Arrangemangsarbetet fördelas i enlighet med dokumentet "Svensk Simidrotts mästerskapsarrangemang i simning 2017-2020"
 
SSF äger alla TV-rättigheter och förbundets huvudsponsor har total branschexklusivitet.
 
Vidare kan SSF:s normalavtal för mästerskapstävlingar rekvireras via mejl från This is a mailto link 

Formuläret för ansökan om tävlingsarrangemang finns här.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga