Ny instruktion för arrangörer av URM

En ny version av instruktioner till arrangörer har publicerats.