Beslut gällande sommarens Sum-Sim

Svensk Simidrott har den senaste veckan arbetat med att försöka hitta lösningar för ett Sum-Sim arrangemang i sommar.