Mikrohandlingar

Här har vi samlat tips från föreningarna på hur de aktivit jobbar med de olika nyckelorden i Spelregler för vattenpolo.

Engagemang!

 • Sprida information.
 • Vi väljer ut ungdomar som vi tror är lämpliga att få medverka som assistenter.
 • Föräldramöten.
 • Öppen feedback till de aktiva.
 • Alla får vara med och träna och spela.
 • Styrelsemedlemmar som har ansvar för ett jobb ser till att det blir gjort i tid.
 • Föräldrastöd.
 • Håller nästan daglig kontakt.
 • Vi tillfrågar alla föräldrar till barn i poloskolan om att medverka på läger och resor.
 • Rekrytering av tränare från aktiva.
 • Träningsläger skapar engagemang och gemenskap!
 • Gemensamma aktiviteter för att dra in pengar. Alla hjälps åt.
 • Spelarna kommer till alla träningar och matcher.
 • Träffas utanför bassängen – fika.
 • Vänner och inte bara träningskompisar.
 • Vi försöker engagera föräldrar och äldre spelare i styrelsearbetet.
 • Poloutskott för alla som vill engagera sig men inte stå på kanten.
 • Spelregler för grupperna.
 • Umgås utanför bassängen.
 • Ett litet engagemang är t.ex. att lagmedlemmar/familj barkar tårta/bjuder vännerna i laget på fika vid t.ex. födelsedagar.
 • Funktionärer hjälper till med arrangemang av matcherna och turneringarna.
 • Klubb-tröjor, sociala medier.

Respekt!

 • Vi har en kontinuerlig dialog om tränares uppförande vid matcher
 • Vi pratar om respekt inför varje träning
 • Ingen tolerans för dåligt eller kränkande beteende
 • Tydliga ”oskrivna regler” om vad som får förekomma på träning och inte
 • Lyssna på tränarna och respektera vad de säger.
 • Tacka – för träningen, för matchen  och tacka domare. Tränare tackar också.
 • Ha en ledare som förmedlar att det är okej att inte förstå och att göra fel ibland. Tror tränaren är central i detta som en förebild.
 • Vi försöker lära spelarna att det inte är VM-finaler vi spelar i Sverige, dvs. det är inte blodigt allvar.
 • Vi tvingar spelare att lösa konflikter mellan varandra med respekt.
 • Visa att alla ska känna sig hemma och välkomna i bassängen oavsett alla faktorer.
 • Alla måste meddela tränaren i god tid om de inte kan komma till träningen.
 • Vi försöker få alla coacher och spelare att tacka motståndare och domare efter match.
 • Prata öppet om konflikter mellan berörda parter.
 • Få alla att respektera klubbens utrustning och förvara den ordentligt efter träning.
 • Goda förebilder för juniorerna
 • Spelregler för grupperna
 • Alla ska vara med alla.
 • Avslutar och börjar träningen tillsammans.
 • Aktivt via tränarna.

Öppenhet!

 • Möten mellan lagen.
 • Vi har ett utbyte med den lokala simföreningen där våra respektive idrottare testar varandras idrotter.
 • Stor öppenhet för nya träningsidéer från spelare som kommer till oss, både nationella och internationella.
 • Tränare som aktivt frågar hur alla mår och kan uppmärksamma alla individer på ett personligt plan.
 • Ta upp saker.
 • Inkludera alla i samma grupp oavsett ålder och förkunskap.
 • Finns verksamhet i föreningen för alla kön och åldersklasser.
 • Alla som vill får vara delaktiga i konversationer.
 • Hur vi löser konflikter. Vi tror på att be om ursäkt och släppa allting i vattnet.
 • Vi har prova-på-tillfällen där alla är välkomna.
 • Vi efterfrågar input från föräldrar.
 • Utvecklingssamtal.
 • Vi pratar öppet om det är något som berör barnen.
 • Öppet samtalsklimat och vänskaplig miljö.
 • Även funktionsnedsatta är välkomna att vara med.
 • Vi försöker hålla vår hemsida uppdaterad med nyheter inom föreningen.
 • Regelbundna tränarmöten.
 • Vara ärlig.
 • Letar alternativ för nya träningsmetoder med hänsyn till tillgänglig plats och tid och eventuellt samarbete med simföreningar.

Gemenskap!

 • Aktiviteter utanför träningarna som ungdomarna själva får vara med och besluta i, t.ex. terminsavslutningar.
 • Spelare har möjlighet att träna simning tillsammans med en simgrupp.
 • Blanda grupper inom laget vid olika övningar så att de lär sig samarbeta med alla.
 • Alla medlemmar får inbjudan att komma och titta på matcherna.
 • Vi är mycket noga med att stoppa dåligt språkbruk och kränkande uppförande.
 • Spelar mixlag.
 • Gemensamma aktiviteter för att dra in pengar. Alla hjälps åt.
 • Gemensamma sociala medier. Kul att chatta och hålla koll på vad alla gör under t.ex. lov och vid träningsuppehåll.
 • Klubbmästerskap med middag anordnas varje år så att hela klubben kan träffas och spela.
 • Träningsläger tillsammans med simmarna.
 • Alla medlemmar förses med klubbkläder.
 • Alla samlas först och hoppar i vattnet samtidigt.
 • Gemensamt resande.
 • Vi ordnar träningshelger med vattenpolo eller andra aktiviteter för lagen.
 • Interna lagtävlingar och lagmoment.
 • Uppvärmning på land.
 • Alla som hör av sig om att prova på vattenpolo får komma och delta kostnadsfritt – länge.
 • Arrangera turneringar.
 • Träningsläger.
 • Se möjligheterna.

Glädje!

 • Vi försöker ha kul och inte bara nöta övningar utan har med lekmoment i träningarna.
 • Roliga aktiviteter som arrangeras vid sidan om träningen.
 • Träningsläger.
 • Ha kul med ungdomarna,
 • Hela vårt fokus går till att hitta glädjen innan vi går vidare med annat.
 • Träningarna ska vara roliga, engagerande och utvecklande.
 • Glädje är centralt i vår vattenpolo-division.
 • Alla är välkomna att spela vattenpolo oavsett om de vill tävla eller bara ha roligt.
 • Leker lekar, framförallt med de yngre barnen.
 • Vi försöker resa så mycket det går och delta på turneringar – det gillas av ungdomarna.
 • Gemenskap på träningarna.
 • Ta fram positiva saker.
 • Jobbar med glädje som främsta motiverande faktor – för mig som tränare är det viktigast att ungdomarna vill fortsätta för att det är kul och för att de känner sig trygga i miljön vi skapar.
 • Utvecklingssamtal med barn för att lyssna på deras funderingar och vad de tycker om mest.
 • Lek är ett viktigt moment i sporten.
 • Vi försöker vara generösa med positiv förstärkning.
 • Träningsmatch.
 • Se möjligheterna.
 • Skratt och flams på träningen kan tillåtas under träning, men det är även viktigt att kunna vara skarp när det krävs.
 • Aktiviteter utanför bassängen som middagar, andra idrotter, resor mm.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga