Material och verktyg

Här har vi samlat tips på hur ni kan jobba med Spelregler för vattenpolo i er förening. Om ni vill ha hjälp med att komma igång och få tips på hur ni i er förening kan jobba med Vattenpolons spelregler kan ni alltid kontakta Svensk Simidrotts utvecklingskonsulenter. Utöver utvecklingskonsulenterna finns även följande material och tips:

 • För att hjälpa dig och din förening att jobba med Vattenpolons spelreger så kan ni ta hjälp av materialet Barnens spelregler. Barnens spelregler har RF och BRIS tillsammans tagit fram som ett stöd att jobba enligt Barnkonventionen med fokus att idrott ska vara roligt - fri från mobbning, trakasserier och övergrepp! Det är inte alltid så lätt att veta var gränsen mellan okej eller inte okej går, eller vad du ska göra om någonting känns fel. RF och BRIS har sammanfattat det i sju enkla regler, som fungerar som stöd och guide till både barn och idrottsledare. Regler som gäller för alla – oavsett vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt.
 • Locker Room Talk Sverige är en ideell organisation som arbetar med jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte. Deras utbildare kommer till er förening. Deras idé går ut på att hålla utbildning för killar en gång i veckan, 30 minuter innan träningen under åtta veckor. 

"Vi vet hur mycket skitsnack man kan få höra i killarnas omklädningsrum. Det sitter i väggarna. Men det stannar inte där. Snacket blir till skeva värderingar och följer med killarna ut i livet. Till slut drabbar det någon annan. Nu ska vi förändra det. Locker Room Talk är en icke vinstdrivande organisation som stoppar skitsnacket. Vi utbildar killar i åldern 10-14 år. I jämställdhet och schyssta attityder. För att skapa nästa generations förebilder och framtidens idrottsutövare."

Samtalsunderlag och tips till verksamhetsutveckling

Här har vi samlat samtalsunderlag och stöd för att er förening att jobba med vattenpolons spelregler. Ni kan använda samtalsunderlagen och gå igenom materialen själva, men det går precis lika bra att ta kontakt med er utvecklingskonsulent från Svensk Simidrott eller er SISU-kontakt.

 • Extra tips utöver material och information kopplat till nyckelorden nedan, är också material om att gå från ord till handling när det gäller värdegrunden som ju Spelregler för vattenpolo är. Du hittar filmer och information om att ta värdegrunden från ord till handling här.  Det finns också ett samtalsunderlag som ett stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med värdegrunden.
 • Engagemang. Här hittar ni filmer och information om engagemang i föreningen. Även här finns det filmer om att skapa engagemang. Det finns också ett samtalsunderlag som stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med engagemang.
 • Respekt. Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra. Med trygga idrottsmiljöer menas att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling.
  • Kom ihåg att vara en förebild! Barn och ungdomar gör som vuxna gör och det är viktigt att äldre spelare och ledare i föreningen är förebilder och skapar en bra och trygg miljö för samtliga i föreningen.
  • Våga säga ifrån om någon beteer sig illa eller säger något kränkande! 
  • För att jobba med trygga idrottsmiljöer har RF tagit fram materialet Skapa trygga idrottsmiljöer.  Det är ett bra material som omfattar många delar och ger mycket tips och verktyg för att jobba både förebyggande och som stöd när något har hänt. Där är rekommendation att gå igenom följande sidor med tillhörande diskussionsfrågor till varje område:
  • mobbing sidan 6-7
  • trakasserier sidan 8-9
  • våld 14-17
  • Utöver RF:s material finns även ett diskussionsunderlag från UNICEF kopplat till Barnkonventionen.
 • ÖppenhetHär hittar ni filmer och information om att skapa öppenhet och tillit i föreningen. Det finns också ett samtalsunderlag som stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med öppenhet.
 • Gemenskap. Att säkerställa att alla får vara med och att alla känner sig välkomna kan vara alltifrån att säga hej till spelare och ledare i den egna föreningen, till samverkan mellan föreningar och att aktivt jobba med inkludering och gemenskap. Att göra ett värdegrunds- eller strategiarbete i föreningen kan innebär att gemenskapen stärks när alla jobbar mot samma mål. Att göra gemensamma aktiviteter som att ha jul- eller sommaravslutningar eller åka på läger tillsammans är andra saker som kan stärka gemenskapen. Som stöd i att jobba med inkludering och få alla att känna sig välkomna har RF tagit fram webbsidan Inkluderande idrott med massor av bra stöd, tips och verktyg.
 • Glädje. Glädje och ha roligt kan betyda olika för olika personer. Det kan vara att engagera sig, att utvecklas, att träffa kompisar, att få röra på sig och må bra eller få möjlighet att tycka till och påverka verksamheten. Här är det viktigt att ni har en dialog med så väl tränare, ledare och aktiva för att se vad de tycker är roligt och vad glädje innebär för dem. Detta kan bland annat göras genom att till exempel
  • tillsammans gå igenom utvecklingsplanen.
  • gå igenom simidrottarutbildningen med de aktiva för ökad delatighet och kunskap.
  • genomföra utvärderingar. Utvärderingar kan göras i hela verksamheten så väl hos föräldrar, ledare, domar, styrelsen och vattenpolospelarna. Att genomföra utvärderingar hos vattenpolospelarna kan till exempel göras genom att de efter varje träning får nämna en sak de tyckte var rolig med dagens träning. Det kan också ske innan en träning eller om ni har någon annan social aktivitet där de delas in i mindre grupper och tillsammans får komma fram till vad de tycker är roligt och mindre roligt kopplat till träningen och vad de skulle vilja göra mer av framöver.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga