Hem / Utbildning & stöd / För föreningen / Spelregler för vattenpolo- i föreningen

Spelregler för vattenpolo- i föreningen

Tillsammans med vattenpoloföreningarna och utifrån ”Idrotten Vill” arbetades Spelregler för vattenpolo fram 2015. Reglerna har vi gemensamt kommit fram till hur vi vill vara med och mot varandra för att bidra till Svensk Vattenpolos utveckling. Spelreglerna kan sammanfattas i fem ord; engagemangrespektöppenhetgemenskap och glädje och är något vi ska jobba för varje dag i verksamheten. Med hjälp av spelreglerna kan vi tillsammans skapa en positiv miljö för alla inom Svensk Vattenpolo - för så väl spelare, tränare, domare, föräldrar, åskådare och personal. Det gör att vi tillsammans kan skapa en verksamhet att utvecklas i och som fler vill vara en del av och stanna kvar i. 

Här nedan hittar du exempel på hur ni i föreningen kan använda spelreglerna i den vardagliga verksamheten. Fler exempel och verktyg för hur föreningen kan jobba med spelreglerna hittar du i menyn till vänster.

Engagemang
Genom engagemang på alla nivåer så blir vi en större och stoltare idrott. Engagemanget och glöden för idrotten gör att vi tillsammans utvecklar Svensk Vattenpolo.

 • Alla ungdomar ska tillfrågas om de vill hjälpa till som tränare.
 • Alla föräldrar ska tillfrågas om det finns något de kan hjälpa till med i föreningen.
 • Vi arbetar aktivt för att fler ska engagera sig på alla nivåer i föreningen, distriktet och förbundet. Ensam är inte stark.

Respekt
Vi har förståelse för att alla vill utveckla Svensk Vattenpolo. Vi framför kritik på ett trevligt sätt och med respekt för den andra personen, oavsett om det är på sociala medier, via mejl, per telefon eller i ett fysiskt möte. Under match eller under möten så behandlar vi alla motståndare, medspelare, domare och medmänniskor med respekt.

 • När vi framför kritik pratar vi med den/de personer det berör.
 • Vi respekterar och håller oss till fattade beslut.
 • Vi tackar motståndarlag och domare efter match.
 • Som tränarens har vi ett ansvar för att spelare respekterar motståndare och domare

Öppenhet
Vi är öppna för nya idéer. Alla har olika erfarenheter och kunskaper med sig och genom att ta tillvara på dessa så skapar vi en kreativ miljö inom Svensk Vattenpolo. Genom att vara öppna för att bryta invanda mönster utvecklar vi Svensk Vattenpolo. Alla idéer är värda att lyssna på och ta i beaktande!

 • Vi vill utvecklas genom att våga tänka nytt.
 • Vi är öppna för nya idéer och byter erfarenheter och kunskaper med varandra.
 • Vi sätter offensiva mål och tror på att allt är möjligt.
 • Vi är stolta över vår idrott och berättar positivt om den för omvärlden.

Gemenskap
I vattenpolo är alla välkomna och ingen utslagning sker. Vattenpolo kan du även börja med senare i livet, något vi är stolta över och som vi vill behålla även när vi blir fler. Vi är en liten idrott där alla känner alla och där vi känner en gemenskap på alla nivåer; lag, förening och förbund. Tillsammans tar vi ansvar för Svensk Vattenpolo och varandra. Genom lagarbete och ansvarsfördelning blir vi starkare som idrott.

 • Säg hej! Vi är alla en del av Svensk Vattenpolo och hälsar på alla spelare och ledare.
 • Ge beröm! Vi tvekar inte att berömma varandra.
 • Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet mellan spelare, lag, föreningar så att vi tillsammans utvecklar Svensk Vattenpolo.
 • Träffas mer! Vi ordnar matcher, mindre turneringar och träffar för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.

Glädje
Vi har en gemensam uppgift att bidra till att det är roligt att vara engagerad inom Svensk Vattenpolo. Det ska vara roligt att engagera sig oavsett om du är aktiv, förälder, tränare eller ledare. Glädje genomsyrar hela vår verksamhet; barn, ungdomar, seniorer, föräldrar och styrelsen.

 • Vi sätter glädjen i centrum. Lek och glädje finns med i all träning, från barn och breddverksamhet till elitlaget.
 • Bemöt andra med en positiv inställning och se till själv att ha roligt. Glädje smittar av sig!

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga