Polosamling för ungdom & seniorer

Under helgen 23-24 oktober samlades 4 landslags grupper i vattenpolo i Eriksdalsbadet. U15, U17 och tjejlaget hade sin andra samling, medans killarnas utvecklingslag hade sin första samling sedan 2012!

Underlag för röstlängd till 2022 års SDF-möten

De föreningar som fullgjort sina medlemsskyldigheter gentemot Svenska Simförbundet under föregående år ska ingå i röstlängden på simdistriktets årsmöte, ”SDF-mötet”.