Hem / Utvecklingsarbete / Nya träning och tävlingsformer

Nya träning och tävlingsformer

I linje med Strategi 2025 och verksamhetsinriktningen arbetar Svensk Simidrott med översyn av tränings- och tävlingsformer med syfte att anpassa dessa för allas ambitions- och utvecklingsnivå. Inom Öppet vatten arbetas det med att ta fram träningsformer samt upplägg och alternativa former vid arrangemang av Öppet vattentävlingar.

För frågor och funderingar samt förslag på nya träning och tävlingsformer kontakta:

Hasse Nilsson

Verksamhetsutvecklare Öppet vatten

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga