Hem / Om / Starta upp tävlingsverksamhet i simning

Starta upp tävlingsverksamhet i simning

För att föreningens simmare ska kunna delta i av simdistrikt sanktionerade simtävlingar, krävs att föreningen har en föreningsadministratör med behörighet att administrera tävlingsverksamhet i Svenska Simförbundets databas, Tempus Statistik och applikationen ”Tempus Anmälan”.

Föreningen utser ”föreningsadministratör” som Svenska Simförbundet registrerar och tilldelar behörighet så hen kan logga in i www.tempusstatistik.se och www.tempusanmalan.se
Sänd mail med uppgift på föreningens namn, föreningsadministratörens för- och efternamn samt dennes unika e-postadress (som ingen annan har tillgång till) till This is a mailto link . Uppgiftslämnarens namn och funktion i föreningen ska också uppges vid begäran om registrering av föreningsadministratör.

Föreningsadministratören tillsänds verifieringsmail med länk för val av lösenord. Därefter kan föreningsadministratören logga in i Tempus Statistik och registrera tränarbehörighet för de i föreningen som behöver detta.

Föreningsadministratören har behörighet att skapa ny simidrottare och då begära tävlingslicens för simmare i databasen Tempus Statistik, ladda upp resultatfiler för registrering av simresultat, göra anmälningar till simtävlingar i Tempus Anmälan, begära sanktion för egna simtävlingar i Tempus Statistik.

Tränare har behörighet att skapa ny simidrottare och då begära tävlingslicens för simmare i databasen Tempus Statistik, ändra data för egna simidrottare med licens, göra anmälningar till simtävlingar, godkänna mellantider så att dessa registreras som resultat, skapa simgrupper m m.
Tränare kan använda funktionen lägg till ”Ny simmare” i Tempus Anmälan om simmare saknar licens men licens tilldelas först efter att resultatfil har lästs in och resultat har registrerats. Licens tilldelas i Tempus Statistik om föreningen har registrerat ett 12-siffrigt korrekt personnummer.

Svenska Simförbundet kontrollerar lämnade uppgifter för begärda licenser, innan dessa kan godkännas och licenser tilldelas.

Efter inloggning i Tempus Statistik så finns handbok att hämta/läsa med instruktioner för hur föreningen ska arbeta i databasen Tempus Statistik och Tempus Anmälan.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga