NUM-truppen uttagen

Truppen till NUM i simning den 10-11 juli är uttagen