Paraklassning i Sundsvall 13-15 maj

Parasimmare som vill klassas på Solen Sim i Sundsvall 13-15 maj behöver anmäla sig snarast för klassning.