Tillfällig tillämpning av regel 273

Regelkommittén har gjort en tillfällig ändring av tillämpningen av regel 273 angående praktik vid funktionärsutbildning.