Hem / Tävling / Tävlingsregler

Tävlingsregler

Bedömning
Simhopp är en bedömningssport och här föklaras hur det går till när hoppare får sina hopp bedömda.

Antal domare
Vid de flesta typer av individuella tävlingar används fem domare. Vid stora internationella mästerskap är domarantalet sju.
Vid syncro-hoppning utökas domarantalet till 7 respektive 9 domare.
Mindre tävlingar kan genomföras med tre domare.

Poängsättning
Bedömningskalan går från 0 - 10 poäng där noll är helt misslyckat och 10 är ett perfekt utfört hopp.

Vid normala tävlingar med fem domare får hopparen alltså fem olika domarpoäng. För att en domare ska kunna hålla en objektiv bedömning och inte favorisera någon speciell hoppare stryks högsta och lägsta domarsiffra. Övriga tre domares siffror adderas ihop och multipliceras med den svårighetsgrad som hoppare har på sitt utförda hopp. Summan ger hoppets totala poäng som sedan läggs ihop med övriga hopps poäng.

Bedömning vid syncroniserad hoppning
Vid syncrohoppning tävlar hopparna två och två. De utför sina hopp samtidigt från samma höjd och med samma hopp. Sitter man som publik parallellt med hopparna ska det se ut som om bara en hoppare är i luften istället för två. Med anledning av att de hoppar två och två och syncront behövs det fler domare på en syncro-tävling. Två domare dömer den hoppares hopp som är närmst dem. Ytterligare två domare finns på andra sidan av bassängen och bedömer hopparens hopp närmst dem. Övriga tre domare dömer själva syncron.

Det innebär att även om båda hopparna gör felaktigheter i sina hopp kan syncro-poäng bli väldigt höga om hopparna ligger i fas med varandra.
Det kan även vara så att en hoppare misslyckas med sitt hopp men den andre klarar sitt hopp mycket bra och de individuella insatserna väger högt. Men narturligtvis blir det bäst poäng om båda hopparnas hopp är lyckade och hopparna är väl i syncron.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga