Inbjudan till Baskurs Simhopp

Svensk Simidrott bjuder in till utbildningen Baskurs Simhopp som planeras att arrangeras i digitalt format den 22-23 januari.

Underlag för röstlängd till 2022 års SDF-möten

De föreningar som fullgjort sina medlemsskyldigheter gentemot Svenska Simförbundet under föregående år ska ingå i röstlängden på simdistriktets årsmöte, ”SDF-mötet”.