Hem / Utbildning & stöd / För domare

För domare

Inom konstsim i Sverige har vi tre olika domarnivåer. En domarutbildning arrangeras vid behov av Svenska Simförbundet, ibland i samarbete med distrikt eller simklubb. Alla domarutbildningar ska ha en av Svenska Simförbundet godkänd handledare samt vara öppen för samtliga att söka.

D1

Efter godkänd D1-utbildning kan domaren döma figurtävlingar på distrikts- eller klubbtävlingar. D1-utbildning kräver ingen förkunskap och är öppen för samtliga att söka om man är minst 16 år.

D2

D2-utbildningen kan enbart de som genomgått en D1-utbildning söka. Efter godkänd D2-utbildning kan domaren även döma musiktävlingar på distrikts- eller klubbtävlingar. Ibland även på nationella tävlingar.

D3

D3-utbildningen kan enbart de som genomgått en D2-utbildning söka. Efter godkänd D3-utbildning kan domaren döma samtliga nationella tävlingar och även vissa internationella klubbtävlingar.

FINA Artistic Swimming Certification School

Konstsimsutskottet (KU) utser ett antal domare som erbjuds utbildning av FINA. Som FINA-domare kan du även döma på större internationella tävlingar. Enbart D3-domare erbjuds att gå denna kurs. Vid intresse meddela gärna till domaransvarig inom KU.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga