Hem / Landslag / Ansökan och uttagning / Uttagningskriterier

Uttagningskriterier

Alla konstsimmare anslutna till en förening inom Svenska Simförbundet kan ansöka till landslaget. Dock är kraven höga, både gällande utvecklingsstadium och uppvisat tävlingsresultat men även gällande styrka, flexibilitet och tekniska färdigheter.

Uppnått utvecklingsstadium och/eller poäng enligt nedan är inget krav eller garanti för att bli uttagen, utan ska ses som en riktlinje för klubbtränare vid landslagsansökan.

För att klara av träningen på landslagsläger krävs både en mental mogenhet och god träningsdisciplin men även en vana för hård träning. Därav är det fördelaktigt att simmaren arbetar med de Inriktningar specificerade i svensk konstsimnings utveckligstrappa samt tränar enligt sitt utvecklingsstadium.

Ungdomslandslaget

För att söka till ungdomslandslaget ska konstsimmaren vara mellan 13–15 år vid nästa års tävlingssäsong. Man bör uppnått utvecklingsstadium 5 enligt svensk konstsimnings utvecklingstrappa och som sista års 13–15 simmare vara på god väg mot eller redan ha uppnått utvecklingsstadium 6. Detta för att fortsatt hålla en god internationell konstsimsnivå, vilket gynnar konstsimmaren inför uttagning i landslaget kommande säsonger.

Utifrån utvecklingstrappan förväntas således en träningsmängd på 5–6 träningspass per vecka och 14–15 timmar. Detta enligt utvecklingsstadium 5.

Det förväntas att man uppvisar en progression i 13–15 figurer på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva i sina år som 13–15 simmare. Nedan specificeras en riktlinje för de poäng som bör uppnås.

13 år (år 1, 13–15)

14 år (år 2, 13–15)

15 år (år 3, 13–15)

55

57

60

Junior- och seniorlandslaget

För att söka till juniorlandslaget ska konstsimmaren vara mellan 15–18 år vid nästa års tävlingssäsong. Det är alltså möjligt att söka till juniorlandslaget som sista års 13–15 simmare samt de år man är junior enligt det internationella regelverket.

För att söka till seniorlandslaget ska konstsimmaren vara 19 år eller äldre vid nästa års tävlingssäsong. Det är dock möjligt för juniorsimmare att även bli uttagna till seniorlandslaget.

Man bör uppnått utvecklingsstadium 6 enligt svensk konstsimnings utvecklingstrappa och ha som målsättning att uppnå utvecklingsstadium 7 som junior eller senior. Detta för att fortsatt hålla en god internationell konstsimsnivå, vilket gynnar konstsimmaren inför uttagning i landslaget kommande säsonger.

Utifrån utvecklingstrappan förväntas således en träningsmängd på 6–8 träningspass per vecka och 16–19 timmar. Detta enligt utvecklingsstadium 6. En högre träningsdos, enligt utvecklingsstadium 7, är något som uppmuntras men behöver inte ses som riktlinje för att ansöka till landslaget.

Det förväntas att man uppvisar en progression i tekniska program på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva i sina år som junior- eller seniorsimmare. Nedan specificeras en riktlinje för de poäng som bör uppnås.

 

15 år (år 3, 13–15)

16 år (år 1, junior)

17 år (år 2, junior)

18 år (år 3, junior)

19<(senior)

55

62

64

66

68

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga