Hem / Landslag

Landslag

Uttagning till konstsimslandslagen 2021-2022

Landslaget 2021–2022

Inför tävlingsåret 2021/2022 tar Sveriges konstsimslandslag ut simmare födda 2009 eller senare. Uttagning sker till tre landslag; ett Ungdomslandslag (2007–2009), ett Juniorlandslag (2004–2007) och ett Seniorlandslag (≥ 2003). Simmare födda 2007 har möjlighet att bli uttagna till både Ungdoms- och Juniorlandslaget, simmare födda 2004–2006 har möjlighet att bli uttagna till både Junior- och Seniorlandslaget. I de fall en simmare blir uttagen till två landslag är det landslagstränarna som avgör vilket lag som ska prioriteras.

Simmare som inte når landslagsnivå men visar på god utvecklingspotential har möjlighet att bli uttagna som Utmanare. 

Uttagning

Uttagning sker utifrån tester som genomförs i klubben under juni. Landslagsansökan skickas in senast den 30 juni 2021 (gärna innan midsommar) till landslagsledningen.

Inför landslagsansökan hittas videos på resp. lag samt ansökningsmallar (för nedladdning) och viktiga dokument i Google Drive mappen: Material till klubbar vid landslagsansökan.

Exakt innehåll i landslagsansökan (bl.a. landslagstester) specificeras här. 

Frågor

Frågor om uttagning och aktiviteter skickas till Katarina Westerbjörk. Frågor om tester riktas till landslagstränare.

Vid frågor kring hur landslagsläger går till och upplevs som aktiv kontakta gärna Sandra Freund (SK Neptun) och/eller Clara Ternström (Täby Synchro).

Vilka kan söka till landslaget?

Alla aktiva konstsimmare anslutna till en förening inom Svenska Simförbundet kan söka till landslaget. Dock är kraven höga, både gällande utvecklingsstadium och uppvisat tävlingsresultat men även gällande styrka, flexibilitet och tekniska färdigheter.

Som riktlinje bör landslagsansökan skickas in för simmare som uppnår följande:

Födelseår

Utvecklings-stadium

Figurpoäng
(B-figurer)

Poäng tekniskt program

2008

5

55

-

2007

5

57

-

2006

5-6

60

55

2005

6

-

62

2004

6-7

-

64

2003, eller tidigare

6-7

-

66

Uppnått utvecklingsstadium och/eller poäng enligt ovan tabell är inget krav för att bli uttagen, och inte heller en garanti för att bli uttagen. Tabellen ska ses som en riktlinje för klubbtränare vid landslagsansökan.

För att klara av träningen på landslagsläger krävs både en mental mogenhet och god träningsdisciplin men även en vana för hård träning. Därav är det fördelaktigt att simmaren arbetar med de Inriktningar specificerade i svensk konstsimnings utveckligstrappa samt tränar enligt sitt utvecklingsstadium.

Som riktlinje bör simmare som söker till landslaget uppnå en träning enligt följande:

Tävlingsklass

Antal träningspass/vecka

Antal träningstimmar/vecka*

13–15 år

5–6

12–15

Junior och senior

6–8

14–21

* Träningen inkluderar all landträning samt stretch.

Aktiviteter

För säsongen 2021/2022 planeras 8–10 läger och 2-3 tävlingar. Exakt datum och plats för dessa bestäms när Sveriges tävlingskalender spikas.

Landslagsläger

Landslagsläger kommer i de allra flest fall ordnas för samtliga landslag och utmanare parallellt. De flesta läger ordnas i samarbete med de klubbar som har simmare i landslaget. Under dessa läger hjälper den inbjudande klubben till att ordna boende, skjuts och mat. Standardlösningen är att tillresande bor hemma hos simmarna i den arrangerande klubben eller i en skollokal. Föräldrar till simmare i den arrangerande klubben hjälper till att ordna mat och hämtning/skjutsning. När man accepterar sin plats i landslaget ingår även att ställa upp med boende och/eller skjuts i samband med läger.

En kostnad på 400 kr per läger kommer att tas ut, för att täcka tränarnas omkostnader samt boende och träningslokaler. Beroende på hur boendet sker kommer denna kostnad antingen att faktureras av Svenska Simförbundet vid terminsslut eller betalas till den familj man bor hos. Resor samt lunch och middag bekostas själv.

För lägret i samband med breddlägret tas en kostnad ut motsvarande deltagaravgiften på breddlägret.

Tävlingar

Landslagen simmas på de nationella mästerskapen 2021/2022 (USM samt JSM/SM), om det bedöms passa träningupplägget. Deltagande på en internationell senior och/eller juniortävling eftersträvas under säsongen 2021/2022. Lagsatsning mot mästerskap under våren 2022 beslutas under hösten. För tävlingar tas en avgift på 1500 kr.

Långsiktigt mål

Det långsiktiga målet är att ha deltagande i fritt lag på EM 2024, samt kontinuerligt deltagande i lag på EJM.

Individuella program (solo, par, mixat par) hanteras separat. Satsningar görs på klubbnivå och uttagning sker av KU enligt specificerade riktlinjer. Dessa aktiviteter och mål avser enbart lagsatsning och laguttagning.

Avsiktsförklaring

När den landslagsuttagne accepterar sin plats i landslaget för 2021/2022 åtar den sig att delta på samtliga landslagsaktiviteter fr.o.m. augusti 2021 t.o.m. juli 2022 samt följa punkterna beskrivna här.

Kontaktuppgifter till landslagsledningen

Här finns information om organisation och kontaktuppgifter till landslagsledningen.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga