Summering EM 2021

Underlag för röstlängd till 2022 års SDF-möten

De föreningar som fullgjort sina medlemsskyldigheter gentemot Svenska Simförbundet under föregående år ska ingå i röstlängden på simdistriktets årsmöte, ”SDF-mötet”.