Summering EM 2021

Dags att ansöka om utbildningsstipendium

Svenska Simidrott delar varje termin ut fyra utbildningsstipendier. Sista ansökningsdag för vårens stipendium är den 5 februari.