Hem / Svenska Simförbundet / Riktlinjer/Policys / Digital hantering

Personuppgifter i idrotten

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.
En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

Dataskyddsförordningen består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om dessa här!

RF har tagit fram ett antal mallar som bör uppdateras utifrån den egna verksamheten. Instruktionerna kan fungera som hjälpmedel när mallarna uppdateras. Läs mer här 

För allmänna frågor om dataskydd inom idrotten, kontakta This is a mailto link.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga