Hem / Svenska Simförbundet

Svenska Simförbundet

sim_11_36%_ISO

Svenska Simförbundet (SSF) bildades 23 mars 1904 och ingår sedan samma år i Riksidrottsförbundet. Simidrottare i  landslag har sedan 1904 erövrat ett mycket stort antal internationella medaljer vid EM, VM och OS.

Svenska Simförbundets över 315 medlemmar – tävlingsföreningar och icke-tävlingsföreningar – organiseras i 7 simdistriktsförbund/regioner i hela landet. Simföreningarnas medlemmar är verksamma i simidrotterna: konstsim, simhopp, vattenpolo, simning och öppet vatten samt verksamhet i babysim, minisim, simlekskola och simskola. Fr o m 25 års ålder och uppåt  finns motions- och tävlingsverksamhet, s k Masters, i våra simidrotter. 

Svenska Simförbundet strävar kontinuerligt efter att förnya och utveckla verksamheten, läs mer under Strategi 2025. Vår starka framfart såväl resultat- som utvecklingsmässigt, har som ett av få förbund, fyra gånger belönats med utmärkelsen "Årets idrottsförbund".

I Strategiska planen finns huvudmålen som ska uppnås och de prioriterade områdena som ska satsas på under perioden. Planens ger inriktningen på de områden och satsningar som Svenska Simförbundet genomför.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga