Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / Tävlingsbestraffningar

Tävlingsbestraffningar


188 Ogiltighet av tävlingsresultat vid brott mot dopingregler

188.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat

En dopingförseelse som upptäcks vid kontroll i samband med tävling medför att individuella resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav följer såsom förlust av vunnen medalj, poäng och pris.

188.2 Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang

En dopingförseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av enligt evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att simidrottarens tidigare individuella resultat i evenemanget blir ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust av alla medaljer, poäng och priser.

Om simidrottaren styrker att dopingförseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens dopingförseelse.

188.3 Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter dopingförseelse

Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att dopingförseelse konstaterats ska såvida det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer, poäng och priser.

188.4 Konsekvenser för lag vid evenemang

I lagsimning eller par eller lag i konstsim eller par i simhopp, ska laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd enligt FINA:s regler när en eller flera simidrottare i laget har begått en dopingförseelse.

Om i vattenpolo fler än en spelare befinns skyldig till dopingförseelse vid evenemanget, kan laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd i enlighet med FINA:s regler.

Vid diskvalifikation ska laget förklaras förlorare i samtliga matcher i evenemanget i vilka spelaren deltagit. Matchresultat fastställs därvid till 5-0 i det andra lagets favör, om inte det verkliga matchresultatet var ännu fördelaktigare. 

Visa svar

189 Vid ekonomisk eller annan oegentlighet

Gör sig en förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, skyldig till ekonomisk oegentlighet ägnad att allvarligt skada idrottens anseende, otillåten vadhållning eller manipulation av idrottslig verksamhet, ska föreningen åläggas utge straffavgift, högst 25 000 kronor. Föreningen ska för det eller de år oegentligheten förekommit gå miste om samtliga erhållna mästerskapspoäng.

Fråga om åläggande av straffavgift prövas av SSF:s Ansvarsnämnd.

Fråga om mästerskapspoäng prövas av SSF-styrelsen.

Visa svar