Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / 175 Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

175 Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten


Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelse eller motsvarande. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också SSF-styrelsen ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SSF får medlemmen delta endast om SSF har godkänt deltagandet.