310 Poängberäkning


För att utse ”Årets bästa förening” sker poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa placeringarna i varje gren i USM/Sum-Sim. Erhållna poäng i JSM tävlingar fördubblas (28, 22, 20, ... 2) och erhållna poäng i SM-tävlingar tredubblas (42, 33, 30, ... 3). För placeringar i lagsimning, parhoppning, beachvattenpolo, par- och lagsimning i konstsim samt lagsimning i öppet vatten erhålls dubbel poäng och i vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande härtill.

För placeringar i masterssimning erhålls 7, 5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa placeringarna i varje gren och åldersklass. För placeringar i lagsimning fördubblas poängen. Vid färre än sex startande fördelas poängen så att sista placering får 1 poäng och segrande placering får 1 poäng mer än 2:an.

För placeringar i parasimning erhålls 7, 5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa placeringarna i varje gren. Vid färre än sex startande fördelas poängen så att sista placering får 1 poäng och segrande placering får 1 poäng mer än 2:an.

Simidrottare eller lag i finaltävling erhåller poäng enligt sina placeringar. Övriga placeringar poängberäknas på grundval av uppnådda placeringar eller beträffande simning tider i försök eller i förekommande fall semifinal. Simmas final som A- och B-final kan B-finalist inte placeras före A-finalist som fullföljer sin tävling.

Simidrottare eller lag, som avstår finalplats, inte fullföljer finaltävling eller diskvalificeras, t.ex. efter medicinsk kontroll, erhåller inte poäng. Samtliga efterföljande simidrottare eller lag flyttas därvid upp en placering.

Vid delad placering får samtliga (lag eller individuellt) tillgodoräkna sig den högre poängen, inga delade poäng används.

Erhåller två eller flera klubbar samma poäng avgör antalet 1:a placeringar, därefter antalet 2:a placeringar osv.

Om två eller flera föreningar når samma poängtal även med tillämpning av regeln i föregående stycke delas utmärkelsen.