228 Tävlingsutrustning


228.1 Tävlingsutrustningen (tävlingsdräkt, badmössa och simglasögon) får inte vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.

228.2 Materialet i tävlingsdräkten får inte vara genomskinligt.

228.3 Simmare ska tävla i endast en tävlingsdräkt. Dräkten kan bestå av en eller två delar.

För damer får tävlingsdräkten inte täcka nacke eller axlar. Dräkten får ej heller gå över eller nedanför knäna.

För herrar får tävlingsdräkten inte gå över naveln. Dräkten får ej heller gå över eller
nedanför knäna.

All tävlingsutrustning ska även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA
beskriver.

För att slå nationella rekord krävs godkänd dräkt enligt FINA:s lista. Detta stycke gäller ej masters.

228.4 Tävlingsledaren har rätt att förbjuda tävlande att uppträda i tävlingsutrustning som anses vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.

228.5 Innan tävlingsutrustning av ny design, konstruktion eller nytt material får användas på tävling, ska tillverkaren få den godkänd av FINA.

Beträffande vattenpolo, konstsim, simning i öppet vatten och masters kan ytterligare bestämmelser finnas i kapitel 6-9.