Hem / Stadgar och regler / Tolkning av individuell medley

Tolkning av individuell medley

FINAs tekniska simkommitté (TSC) har gjort en tolkning av individuell medley, regel 409.1, avseende att varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.

”Ryggläge när simmaren lämnar väggen för frisimssträckan i individuell medley innebär att simmaren simmar mer än en fjärdedel av simsättet ryggsim vilket medför diskvalifikation.

Ryggsim definieras endast av att simmaren ska vara i ryggläge.”

Det kan konstateras att dåvarande ordföranden i RK, Janne Nordlund, vid Regelsymposiet 1996 i Norrköping, gjorde följande beskrivning av en diskussion. ”Tolkning av regeln i individuell medley att frisim är varje annan stil än ryggsim, bröstsim eller fjärilsim diskuterades. Särskilt aktualiserades därvid betydelsen av att simmaren efter starten på frisimssträckan utför en eller flera fjärilsimkickar. Diskussionen mynnade ut i en rekommendation att simmaren på frisimssträckan ska anses ha brutit mot regeln om han/hon utfört ett arm- och ett bentag i respektive simsätt. Till följd av det sätt på vilket ryggsim definieras är varje simning i ryggläge otillåten.”

TSCs engelska text bifogas.

FINA Technical Committee Medley Interpretation

According to SW 9.1 each of the strokes must cover one quarter (1/4) of the distance.

Being on the back when leaving the wall for the Freestyle portion of the Ind. Medley is covering more than one quarter of the distance in the style of Backstroke and is, therefore, a disqualification.

Backstroke swimming is only defined as being on the back.

FINA Rulebook references for the TSC interpretation.

SW 5 FREESTYLE
SW 5.1
“except that in individual medley or medley relay events, freestyle means any style other than backstroke, breaststroke or butterfly.”

SW 6 BACKSTROKE
SW 6.1 to SW 6.5
There are no kick or stroke requirements.  The swimmer “must push off and swim upon his back throughout the race”  “Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout the race.”  Except for the 15 m at the start and turn.

SW 7 BREASTSTROKE
SW 7.1 to SW 7.6
There are specific stroke and kick requirements.

SW 8 BUTTERFLY
SW 8.1 to SW 8.5
There are specific stroke and kick requirements.

MEDLEY SWIMMING
SW 9.1
Each of the strokes must cover one quarter (1/4) of the distance.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga