Rekordbestämmelser


331 Allmänna bestämmelser

Alla rekord måste sättas i strömfritt vatten.

Rekord kan endast slås i tävling med en eller flera deltagare, om tävlingen är att anse som allmän och har erhållit sanktion enligt regel 221.

Endast resultat som registrerats vid sanktionerad tävling får föras in i SSF:s simdatabas.

Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där damer och herrar deltagit i samma lopp kan inte godkännas. Se även regel 410.10. För masterssimning gäller regel 923 och 925.

För att godkännas som rekord ska tiden antingen ha noterats med helautomatisk utrustning eller om denna är ur funktion med halvautomatisk utrustning.

Tider som noterats ska utskrivas i 1/100 av sekunder (2 decimaler). Den 3:e decimalen (tusendelar) ska inte noteras och får inte användas för att fastställa placering.

Endast vinnarens tid i ett nationellt lopp noteras som rekord. Vid "dött lopp", lika tid med hundradelar av sekunder ska samtliga, som sålunda erhållit exakt samma tid i resultatlistan, noteras som rekordhållare. Som "tangerat rekord" noteras dessutom i rekordlistan resultat, som uppnås av simmare i samma tävling (efterföljande heat) eller vid efterföljande tävlingar i samma gren, där exakt samma tid fastställts enligt ovan.

I lagsimningar, utom i mixade lagsimningar, kan individuellt rekord sättas på startsträckan. Simmaren, tränaren eller ledaren kan begära speciell tidtagning för sitt lopp.

Skulle en simmare på detta sätt fullborda sin sträcka på rekordtid, ska tiden godkännas som rekord eller tangerat rekord även om laget diskvalificeras senare på grund av att efterföljande simmare i samma lag överträtt gällande regler.

Simmare, som startar i en individuell tävlingsgren, kan själv, genom sin tränare eller ledare hos tävlingsledaren begära att speciell tidtagning ordnas, så att rekord kan godkännas på mellandistanserna. För att sådan mellantid ska kunna godkännas som rekord, fordras att simmaren genomför hela distansen, t ex 1500 m.

Visa svar

332 Svenska rekord

Rekord kan för såväl damer som herrar noteras på följande distanser:

Frisim                          50, 100, 200, 400, 800 och 1500m
Ryggsim                      50, 100 och 200 m
Bröstsim                      50, 100 och 200 m
Fjärilsim                       50, 100 och 200 m
Individuell medley       1001, 200 och 400 m
Lagsim frisim               4x50, 4x100 och 4x200 m
Lagsim frisim mixed    4x50, 4x100 m
Lagsim medley            4x50 och 4x100 m
Lagsim medley mixed  4x50 och 4x100 m

1 Rekord noteras inte på 50-metersbana.

Rekord noteras på 25-metersbana respektive 50-metersbana. 

Visa svar

333 Svenskt rekord, svenskt juniorrekord och svenska åldersgrupprekord

Svenska rekord i simning är bästa resultat som uppnås av svenska medborgare, eller i lagsimning av lag som består av svenska medborgare som är medlemmar i till SSF anslutna föreningar, vid tävlingar inom Sverige eller utomlands där SSF:s tävlings- och rekordbestämmelser eller motsvarande FINA-bestämmelser följts.

Svenskt rekord, svenskt juniorrekord (för juniorålder se regel 227) och svenska åldersgrupprekord (för simmare som uppnår 13, 14, 15 respektive 16 år under kalenderåret) noteras på alla i regel 332 upptagna distanser samt på de distanser där svenskt mästerskap anordnas.

I lagsimning noteras rekord separat för landslag och föreningslag.

För distanser där svenska rekord kan noteras i parasimning se kapitel 10, och för masterssimning se kapitel 9.

Visa svar

334 Distriktsrekord och juniordistriktsrekord

Distriktsrekord och juniordistriktsrekord är bästa resultat uppnått av simmare eller av lag bestående av simmare, som är startberättigade i simning för förening inom SDF, vid tävlingar inom Sverige eller utomlands där SSF:s tävlings- och rekordbestämmelser eller motsvarande FINA:s bestämmelser följs.

Distriktsrekord kan för såväl seniorer som juniorer noteras på samma distanser, som finns upptagna i de svenska rekordtabellerna.

I lagsimning noteras rekord separat för distriktslag och föreningslag.

Visa svar

335 Rekordanmälan

Arrangören ansvarar för att tävlingsresultat innehållande rekordnoteringar tillställs SSF på anvisat sätt.

Visa svar