201 Rätt att tävla


För rätt att tävla individuellt eller i lag i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten eller masters ska simidrottaren inneha licens.

Simidrottarens licensnummer ska anges i startlistan för tävlingen. I vattenpolo ska licensnumret anges i det matchprotokoll som förs enligt regel 610.

Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i tävlingen.

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att tävla anses vara sådan okvalificerad spelare som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4.

Simidrottare som fyller högst 15 år under kalenderåret får delta i sin första tävling eller vattenpolomatch utan att inneha licens.