Hem / Stadgar och regler / Allmänna bestämmelser / Hedersmärke, standardmedaljer

Hedersmärke, standardmedaljer


281 Hedersmärke

Hedersmärke (Stora Grabbars/Flickors märke) tilldelas aktiv simidrottare, som på ett framträdande sätt representerat svensk simidrott inom Sverige eller utomlands och därvid uppnått minst 10 poäng enligt nedanstående tabell.

Utdelning av märket beslutas av SSF-styrelsen.

SSF-styrelsen avgör vilka landskamper som ska poängsättas enligt tabellen.

Innehavare av märket har fritt tillträde till alla tävlingar i simidrott i Sverige enligt regel 115.

Poängtabell för hedersmärket

TävlingSimning, konstsim, simhopp, simning i öppet vatten
Vattenpolo

Olympiska spel / Världsmästerskap

Ind

Lag/par

Lag

1:a placering

10

7

7

2:a placering

7

5

5

3:e placering

6

4

4

4:e placering

5

3

3

5:e placering

4

2

2

6:e placering

3

1

1

7:e placering

2

 

 

8:e placering

1

 

 

Europamästerskap

 

 

 

1:a placering

7

4

7

2:a placering

5

2

5

3:e placering

4

1

4

4:e placering

3

 

3

5:e placering

2

 

2

6:e placering

1

 

1

Nordiska mästerskap

 

 

 

1:a placering

2

1

1

Svenska mästerskap

 

 

 

1:a placering

0,5

0,25

0,5

Landskamper

 

 

 

1:a placering (seger)

1

0,5

0,5

I vattenpolo utges 0,5 poäng för varje genomförd vunnen match vid landskamper. När polospelaren med denna beräkning uppnår 10 poäng tilldelas spelaren hedersmärket.

När SSF-styrelsen så bestämmer kan annan poängsättning än vad som här angivits tillämpas vid flerlandskamper och vissa större internationella tävlingar av landskampskaraktär.

Visa svar

282 Standardmedaljer

SSF:s standardmedaljer kan erövras i simning i valörerna brons, silver och guld. Samma person kan endast en gång få standardmedalj i en valör i en och samma gren.

Guldmedalj utdelas av SSF, silver- och bronsmedaljer löses av resp. förening.

Stipulationstider fastställs för fyra år i taget av SSF:s styrelse och publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Standardmedalj kan endast erövras vid sanktionerade tävlingar. För standardmedalj i guld fordras dessutom helautomatisk tidtagning.

Visa svar