Hem / Stadgar och regler / Simning / Tidtagning och tidtagningsutrustning

Tidtagning och tidtagningsutrustning


411 Tidtagning

411.1 Skötseln av automatisk tidtagningsutrustning ska ske under ledning av utsedda funktionärer. Tider noterade med automatisk utrustning ska användas för att bestämma alla placeringar och tider på varje bana. Placeringar och tider, som bestäms på det sättet, ska ha företräde framför tidtagares beslut. Om den automatiska utrustningen inte fungerar eller att det klart framgår att utrustningen fungerat felaktigt eller att simmaren inte har lyckats aktivera utrustningen ska tidtagarnas noteringar vara de officiella, se regel 413.3.

411.2 När automatisk utrustning används ska resultatet anges i hundradelar av en sekund. Om flera simmare har fått samma tid i hundradelar av en sekund, ska de fåsamma placering. Tider på elektrisk resultattavla ska anges med hundradelar av en sekund.

411.3 Varje tidtagningsutrustning, som stoppas av en funktionär, ska anses vara en klocka. Alla klockor måste vara godkända av tävlingsarrangören. Manuell tid noteras i hundradelar av en sekund. När automatisk utrustning inte används ska den officiella tiden bestämmas på följande sätt:

411.3.1 om två av de tre klockorna visar samma tid är detta den officiella tiden.

411.3.2 om alla tre klockorna visar olika tider utgör den mellersta tiden den officiella tiden.

411.3.3 om bara två av tre klockor fungerar, utgör medelvärdet av de noterade tiderna den officiella tiden.

411.4 Om en simmare diskvalificeras ska detta anges i resultatlistan. Tid eller placering ska inte anges eller tillkännages.

411.5 Vid diskvalifikation i lagsimning ska godkända mellantider före diskvalifikationen noteras i den officiella resultatlistan.

411.6 Alla tillgängliga 50 m och 100 m mellantider ska registreras och noteras i den officiella resultatlistan för den första simmaren i varje lag.

Visa svar

412 Halvautomatisk och manuell tidtagning (Nationellt tillägg)

412.1 Om automatisk tidtagningsutrustning inte används, utan endast halvautomatisk där backupknappar stoppas av tidtagare eller helt manuell där klockor både startas och stoppas av tidtagare, ska simmaren få sin relativa placering genom måldomarnas beslut.

412.2 Om de av tidtagarna registrerade tiderna inte överensstämmer med den ordningsföljd, som fastställts av måldomarna, ska simmarna få samma tid samt måldomarnas utslag gälla. Denna tid ska vara medeltalet av samtliga tider som registrerats på de berörda simmarna. Tid som bestäms på detta sätt, ska markeras ’’Tävlingsledarens beslut” eller ”TLB’’.

Visa svar

413 Användning av automatisk tidtagningsutrustning

413.1 När automatisk tidtagningsutrustning används vid tävling, ska placeringar och tider samt växlingar i lagsimning bedömda med sådan utrustning gälla framför tidtagarnas eller vändningskontrollanternas beslut.

413.2 När den automatiska utrustningen inte registrerar placering och/eller tid för en eller flera simmare i ett lopp:

413.2.1 registreras alla tillgängliga automatiska tider och placeringar.

413.2.2 registreras alla manuella tider och placeringar.

413.2.3 Den officiella placeringen bestäms på följande sätt:

413.2.3.1 en simmare med en automatisk tid och placering ska behålla sin relativa placering vid en jämförelse med de andra simmarna, som har automatisk tid och placering.

413.2.3.2 en simmare, som inte har en automatisk placering, men som har en automatisk tid, får sin relativa placering genom en jämförelse mellan simmarens automatiska tid med de automatiska tiderna för de andra simmarna.

413.2.3.3 en simmare, som varken har automatisk placering eller automatisk tid, får sin relativa placering genom den tid som registrerats av den halvautomatiska utrustningen (backup) eller av tre digitala klockor.

413.3 Den officiella tiden bestäms på följande sätt:

413.3.1 för alla simmare med automatisk tid, utgör den tiden den officiella tiden.

413.3.2 den officiella tiden för alla simmare, som saknar automatisk tid, är den tid som bedöms med tre digitala klockor eller den halvautomatiska utrustningen (backup).

413.4 Den relativa slutställningen för samtliga heat i en gren bestäms på följande sätt:

413.4.1 den relativa placeringen av alla simmare bestäms genom att jämföra deras officiella tider.

413.4.2 om två eller flera simmare har samma officiella tid ska de få samma relativa placering.

Visa svar