Nuläge

Gamla anläggningar

De flesta av Sveriges närmare 500 simhallar byggdes på 60- och 70-talet. Idag är många av dessa anläggningar slitna och i behov av upprustning eller ersättning. Flera av anläggningarna är otidsenliga. Utformningen motsvarar inte dagens krav från besökarna och de är ofta utrustade med ineffektiva teknik- och energisystem.
Samtidigt är efterfrågan stor på moderna sim- och rekreationsanläggningar. Enkätundersökningar visar konsekvent att sim- och badanläggningar efterfrågas av såväl unga som gamla, kvinnor och män.


Ägande
Näst intill samtliga simhallar ägs av landets kommuner. Endast ett mycket litet antal ägs av privata, kommersiella företag eller föreningar. Även dessa anläggningar är ofta i någon form subventionerade med kommunala medel.
Orsaken är framförallt att ett simhallsbygge kräver stora investeringar samtidigt som den långsiktiga avkastningen är osäker. Även om samhällsnyttan är stor, så genererar de flesta simhallar ett årligt underskott i verksamheten.
Simhallar kan på många sätt jämställas med sporthallar, fotbollsplaner och bibliotek som utgör en samhällsservice som kräver en årlig driftbudget.


Agera i tid
Vänta inte för länge! Det finns många exempel i landet då anläggningar har stängts på grund av akut underhållsbehov. Kostnaderna blir då ofta mycket höga. Eftersatt underhåll eller för sena investeringsbeslut kan leda till:
- Stängda anläggningar vilket förhindrar simundervisning och idrott. Flera årskullar får bristande till simkunnighet och förlorar möjligheten till simidrott.
- Mycket kostsamma akuta reparationer och ombyggnationer.


Planera därför för nybyggnation och renovering i god tid.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga