Hem / Anläggningar / Anläggningar / Glöm investeringen

Glöm investeringen

En ny simhall är en stor investering. En normalstor anläggning kostar ofta mellan 100 och 200 Mkr. Men det viktiga är inte investeringen utan livscykelkostnaden (LCC).

Unik investering

Simhallar skiljer sig från andra kommunala investeringar. Här finns, till skillnad från de flesta andra fall, också en avsevärd intäktssida. Vid en investeringsberäkning är det därför viktigt att också ta hänsyn till intäkter kontra framtida driftkostnader.

Kommuners budgetsystem är ofta inte byggda så att det enkelt går att sammanföra investerings- och driftbudgetar men det är viktigt då simhallsinvesteringar görs.

Innehåll

Rätt utformning av simanläggningen lockar fler besökare och ökar intäkterna. Fel utformning kan öka både personalkostnader och underhållskostnader. Genom flexibla konstruktioner kan anläggningen anpassas efter de trender som kommer att gälla under anläggningens förväntade livslängd.

Energiförbrukning

"Investera inte dumsnålt. En investering som är billig kan i längden visa sig mycket dyr. Motsatsen gäller också. Det är därför viktigt när det gäller simhallar att få till en balans mellan investerings- och driftkostnader." Andreas Rinnström, Ångpanneföreningen under konferensen Riva – renovera – bygga nytt.

Man ska veta att investeringskostnaderna bara motsvarar 10 procent av de energikostnader som kommer att uppstå under anläggningens livstid

Life cycle cost

Undvik fokusering på investeringskostnaden! Se istället på den långsiktiga ekonomin och anläggningens driftnetto.

 • En investering på rätt anläggningskomponenter ger större intäkter. En klokt byggd, kanske dyrare anläggning, kommer att ge bättre driftnetto.
 • Planera för den dagliga driften och underhållet. Rätt utformat kan mängden personal minimeras.
 • Bygg med kvalitet för att undvika dyrt underhåll och reparationer.
 • Satsa på optimala energi- och vattenreningssystem.
 • Se på effekten av simkunnighet i yngre åldrar och ökad friskvård. Båda sänker kommunens kostnader inom andra områden.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga