Hem / Anläggningar / Anläggningar

Anläggningar

Traditionellt sett har simhallar drivits i kommunal regi. Allt fler kommuner har dock börjat se över hur simhallsdriften. Som inom andra områden så ser man över vad som är kommunens kärnverksamhet och tittar på alternativ till drift i egen regi. Ett ständigt ökande antal anläggningar drivs av privata företag eller föreningar.

Informera kommunen

En förändring av driftformen kommer att påverka föreningens verksamhet. I vissa delar negativt och i andra delar positivt. Det är viktigt att föreningen i god tid är med i diskussionerna kring en eventuell extern entreprenad.

Här beskrivs konsekvenserna för simföreningen och de punkter som behöver diskuteras och följas upp med kommunen. Läs mer här

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga