Hem / Utveckla er förening / Utvecklingskonsulenter

Utvecklingskonsulenter

I Svensk Simidrotts distrikt finns utvecklingskonsulenter för att stödja föreningarna i utvecklingsfrågor. Behöver din förening stöd i ett pågående eller kommande utvecklingsarbete, ett bollplank eller information om en specifik fråga. Tveka inte att kontakta utvecklingskonsulenten i ditt distrikt.

Här hittar du kontaktuppgifter till utvecklingskonsulenterna

Vad gör en utvecklingskonsulent?

  • Är ett stöd till föreningar i utvecklingsfrågor
  • Arbetar med regionala utvecklingsprojekt och satsningar för att stärka simidrotten i distriktet
  • Samordnar befintligt stöd för att utveckla simidrotten i distriktet
  • Sprider utifrån lokal förutsättningar centrala utvecklingsprojekt och satsningar till distriktens föreningar.

Distrikten Sverigekarta

 

I alla sju av Svensk Simidrotts distrikt finns utvecklingskonsulenter som stöd till  föreningarna i utvecklingsfrågor. Behöver din förening stöd i ett pågående eller kommande utvecklingsarbete, ett bollplank eller information om en specifik fråga? Tveka inte att kontakta utvecklingskonsulenten i ditt distrikt.

Mellannorrland - Sara Johansson 

Mellansvenska - Erika Meeker

Norrland - Johanna Stenberg 

Skåne - Emil Fritz

Stockholm - Simon Sjödin

Västsvenska - vik Annika Friberg (Maria Hanson - föräldrarledig)

Östsvenska - Fredrik Isberg

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga