Hem / Verksamhetsbidrag / SMS-rapportering

SMS-rapportering

Nu kan alla som använder sig av närvaroregistrering i IdrottOnline. närvaroregistrera via mobiltelefonen. Det innebär att man, istället för att logga in på föreningens hemsida i IdrottOnline, registrerar aktivitet och närvaro från sin mobiltelefon.

Genomförs närvaroregistreringen via mobiltelefonen behövs ingen ytterligare registrering i systemet utan LOK-stödsregistreringen är då klar och sammankomsten tas med i föreningens kommande LOK-stödsansökan (förutsatt att villkoren för godkänd sammankomst är uppfyllda).

Vad behöver ledaren för att kunna göra detta?
Ledaren behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS.
Mobiltelefon skall vara inställd på att kunna ta emot datatrafik.

Hur fungerar det - vad behöver föreningen göra?
Föreningen lägger upp sina aktiviteter och förväntade deltagare i IdrottOnline
Ledaren loggar in på föreningens sida och klickar på fliken LOK och därefter på Mobil. Ledaren får klicka i att han/hon vill ha registrering via sin mobiltelefon.
Det är varje ledare som själv aktivt väljer om denne vill närvaroregistrera via mobiltelefon. Vill man inte använda sig av mobilfunktionen så gör man istället sin registrering via föreningens IdrottOnline-sida istället.

Hur sker registreringen?
Ledaren får ett SMS 30 minuter innan aktiviteten startar med en länk till en deltagarsida där samtliga deltagare är förbockade.
I detta SMS finns en länk till deltagarförteckningen.
Ledaren ”bockar bort” de deltagare som INTE är närvarande.
Ledaren klickar på Registrera.
Registreringen/ändringar går att göra under 3 timmar från det att meddelandet är utskickat.
När länken öppnas använder sig telefonen av datatrafik . I många av de abonnemang som finns hos operatörerna ingår datatrafik som en del av abonnemanget. Om det inte ingår datatrafik i abonnemanget så betalas datatrafik av den som gör registreringen., dvs det är ledaren själv som får betala detta.

Om det inte ingår datatrafik i abonnemanget så kostar det ca 1 - 20 öre* varje gång man gör en registrering i den datatrafik som laddas ned. Beräkningen är dock generell och flera operatörer har en maxgräns för hur mycket det kostar varje dag. Det kan även variera om man inte är i Sverige.

Det sms som skickas ut från systemet till ledaren är helt gratis för föreningen/ledaren.

Frågor angående mobilregistreringen hänvisas till This is a mailto link

Manual för närvaroregistrering via mobiltelefon finns att hämta här.

*) Beräkningen bygger på att en datasida innehåller max 10 kb och en kb i ett abonnemang kan kosta max 20 kr/mb (1mb = 1 000 kb). Beräkningen är dock generell och flera operatörer har maxgräns för hur mycket det kostar varje dag. Det kan även variera om man inte är i Sverige.

 

Läs mer på LOK-Stöd: Närvaroregistrering

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga