Hem / Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag

Riksidrottsförbundet får i dag cirka 1,5 miljarder kronor att fördela till svensk idrott. Pengarna kommer dels som statsmedel och dels som vinstdelning från Svenska Spel. Huvuddelen av pengarna går ut till föreningarna som lokalt aktivitetsstöd, LOK.

Verksamhetsbidrag - Lokstöd och Utbildningsbidrag

LOK-stödet är avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningarna. Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år och det går att redovisa maximalt 30 deltagare per sammankomst. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.

 

Ansökan om LOK-stöd  görs via IdrottenOnline klubb.

 

Läs mer om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets hemsida

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga