Hem / Stipendier / Utmärkelser

Utmärkelser

Utmärkelser - ett led i god ledarvård

Utmärkelser i form av Svenska Simförbundets förtjänsttecken är ett sätt att premiera förtjänstfulla insatser inom simidrotten. Det är också ett bland många sätt att utöva god ledarvård. Ideella ledare som ger av tid, kunskap och engagemang är något som regelbundet ska ges uppskattning. Den svenska idrottsmodellen hade varken kunnat existera eller varit så framgångsrik utan de oerhört stora och värdefulla insatser som våra ledare gör.

Under länkarna nedan presenteras SSF utmärkelser och vilka insatser som krävs för att få respektive utmärkelse.

SSF Förtjänsttecken

SSF Stora Plakett

SSF Hedersplakett 

Ansökan om förtjänsttecken görs skriftligt på blankett, här. Ifylld blankett sänds till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm

 
Utmärkelser för idrottsinsatser

Standardmedaljer

Hedersmärket (Stora Grabbars/Flickors märke)

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga