Hem / Licens / Licenshanteringen i TEMPUS

Licenshanteringen i TEMPUS

TEMPUS STATISTIK är ett licensregister med simresultat/simstatistik som ska bevaras för framtiden. Inga licenser tas därför bort i och med att resultaten är kopplade till dessa, för då försvinner också resultaten. TEMPUS STATISTIK kan därför inte liknas vid något medlemsregister där man tar bort enskilda medlemmar då de avslutar medlemskapet i föreningen.

Debiteringen av licenser hanteras vid årsskiftet. Då görs en avstämning av samtliga simidrottares aktiva tävlande under året. För simmares och masterssimmares licenser sköts detta automatiskt d v s de licenser som registrerat resultat under året sammanräknas för respektive förening.

För licenser i övriga simidrotter - simhopp, vattenpolo, konstsim, öppet vatten - så görs en avstämning mot samtliga resultatlistor från sanktionerade tävlingar som tävlingsarrangörer ska ha sänt in under året till Simförbundets kansli. Saknas licens, ombeds föreningarna begära dessa i TEMPUS STATISTIK, innan den slutgiltiga licensavstämningen görs i TEMPUS STATISTIK vid årsskiftet. Under januari-februari debiteras föreningarna för de aktiva licenserna.
OBS! Licensen står Aktiv hela det efterföljande året (i och med att licensen betalas året efter det aktiva året) och om inget resultat registreras på Aktiv licens, så sätts den "automatiskt" Ej aktiv, innan debiteringsunderlaget tas fram vid nästkommande årsskifte och då debiteras ingen kostnad för licensen.

Debiteringsunderlaget från senaste licensavstämningen finns att hämta som excel-fil i TEMPUS STATISTIK av den som har administratörsbehörighet.

 

Nya licenser i simidrott begärs i TEMPUS STATISTIK med administratörsbehörighet under fliken Simidrottare, därefter klickar man på knappen "+" och fyller sedan i formuläret innan uppgifterna slutligen sparas (klicka på Spara). Den begärda licensen tilldelas sedan av Simförbundets kansli under nästkommande vardag.

V v notera! Kontrollera noga att inte simidrottaren redan har en licens men registrerad med annan/avvikande stavning eller felaktig klass (herre/dam). Begär i så fall ingen ny licens i TEMPUS STATISTIK. Föreningsadministratören har behörighet att korrigera namn och adress, men behöver klass (herre/dam) eller födelseår ändras, sänd e-post till This is a mailto link  - och be om en korrigering.
På så sätt undviks onödiga debiteringar av dubbla licenser vid årsskiftet. 

 

Föreningen ansvarar för uppdateringen av simidrottarnas adresser i TEMPUS STATISTIK.

Med administratörsinloggning har föreningen behörighet att ändra adresserna i TEMPUS STATISTIK. Inför utgivningen av varje nytt nummer av tidningen Aqua, så hämtar Simförbundet aktiva simidrottares/aktiva licensers adressuppgifter. Upprätthåller föreningen ständigt korrekta adressuppgifter på sina licensierade så får de tidningen till den uppgivna adressen. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga