Hem / Föreningsutveckling / GDPR påverkar din förening

GDPR påverkar din förening

GDPR – den nya dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgiftslagen, gäller fr o m den 25 maj, 2018. Den nya lagen skärper kraven med syfte att förstärka skyddet för privatpersoner och deras personuppgifter. 

Det måste finnas laglig grund i GPDR för att få behandla personuppgifter. Alla organisationer som samlar in, hanterar och lagrar personuppgifter är skyldiga att upprätta ett ”samlingsregister” över alla sina register, alltifrån små Excelfiler till stora databaser. Syftet med varje register ska klarläggas och tydligt informeras om i ett ”samlingsregister", vem som har rätt att hantera personuppgifter och vilka personuppgifter som får hanteras (endast utifrån syftet), inga onödiga personuppgifter får alltså samlas in. 

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dessa och har också skyldighet att blockera användning (bland annat synlighet på webben), avkoda så att ingen kan identifieras eller radera dessa, om personuppgiftsägaren begär detta. Full öppenhet, transparens, tydlig information och en respektfull hantering är viktig för att vår idrott ska kunna fortsätta hantera personuppgifter utan att det kan komma att innebära inskränkningar för vår idrottsverksamhet.  

Riksidrottsförbundet har tagit fram en uppförandekod, mallar och informationsmaterial, för att underlätta för medlemsorganisationerna, (förbund, distriktsförbund och idrottsföreningar) att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR.   

Föreningsstyrelsen behöver sätta sig in i vad som gäller för GDPR, utse GDPR-ansvarig i förening som leder föreningens GDPR-process, läs mer på RF:s hemsida, ” Checklista för styrelsen kring arbetet med dataskyddsförordningen”. 

Mallen ”Arbetsboken” för att skapa föreningens information om behandling av medlemmarnas personuppgifter, se RF:s hemsida, här. När föreningen är klar med informationen så informeras medlemmarna om innehållet. 

Klargörande svar på ”vanliga frågor” förtydligar tillvägagångssätt för att hantera GDPR, se RF:s hemsida, här. Där förklaras bland annat vad som gäller inför 
Fotografering/filmning vid tävlingar och publicering/webb tv-sändning och inför publicering av resultatlistor. 

Om du inte har fått svar på din fråga genom att gå igenom det som finns på RF:s hemsida, så kan du kontakta This is a mailto link 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga