Hem / Föreningsutveckling / Föreningsstruktur / Mötesförfarande

Mötesförfarande

Innan:

kallelsen till mötet ska det tydligt framgå var mötet hålls, och på vilken tid  

 • Ange start och sluttid.  

Den som är ansvarig/sammankallande (kan vara samma person varje möte, eller så är det rullande), ser till att det är upplåst, och att all utrustning finns. Det är trevligt med fika, eller i alla fall kaffe.  

 • Skicka ut material som ska läsas, innan, så tid finns att förbereda sig. Det kan vara rapporter etc.  

Markera i dagordningen vad som ska diskuteras, för att kunna ta beslut snabbare på mötet 

Behövs något förmöte? Adjungerad? Använd er av de som har kunskap. Ska anställda vara med? Varannan gång? Del av mötet?  

 

Den som leder mötet (det kan vara ordförande i föreningen, eller någon annan mötesordförande) ska: 

 • Se till att dagordningen följs. 

 • Ha gärna en standardiserad dagordning, men ha de viktigaste sakerna i början på dagordningen 

 • Se till att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor.  

 • Ledamöterna i styrelsen har blivit valda av årsmötet för att medlemmarna upplever att de har någonting att tillföra.  

 • Se till att alla får taltid, och blir lyssnade på.  

 • Tydliggöra diskussioner och de beslut som fattas på mötet. Sammanfatta dessa, och se till att alla förstår 

 • Se till att de beslut som årsmötet och styrelsen fattar blir genomförda. Detta är ett ansvar som oftast vilar på föreningsordföranden. 

 • Se till att det är tydligt vad som är beslut och vad som är diskussioner.  

 • Se till att alla får taltid, och att alla blir lyssnade på 

Den som är sekreterare ( det kan vara sekreterare i föreningen, eller någon annan mötessekreterare) ska:  

 • Föra protokoll över mötet, som ska innehålla:  

 • uppgift om tid och plats för sammanträdet 

 • vilka som varit närvarande 

 • en punkt för varje ärende och de beslut som fattats 

 • Protokollet ska visa om någon ledamot varit frånvarande under någon punkt. Har omröstning skett ska det anges hur rösterna fördelat sig. 

 • Reservation mot beslut ska anges i protokollet 

Årsmötet eller styrelsen bestämmer gällande spridningen av protokollen. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen, som de ju ska granska. 

Arkivering: Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt. Att arkivera föreningens protokoll och andra handlingar kan vara lämpligt

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga