Stadgar

Det som är en av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sittsäte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna. Vid bildandet av en förening skriver interimsstyrelsen ett förslag till stadgar som diskuteras och beslutas om vid föreningens första stämma. 

Eftersom stadgarna har funktionen att skapa trygghet i föreningen bör man inte förändra dem allt för ofta. Det är dock viktigt att stadgarna är anpassade för föreningen, medlemmarnas intresse och verksamheten. Om stadgarna inte har aktualiserats på årtionden så kanske det är dags att titta över dem och kanske även revidera dem. 

Det är väsentligt att stadgarna är tillgängliga för alla medlemmar och att alla känner till stadgarnas funktion. Det är detta vi menar med levande stadgar. Ibland är det så att stadgarna endast blir aktuella vid en konflikt mellan olika medlemmar eller olika grupper i föreningen. Vid dessa tillfällen kan man många gånger konstatera att de är för generella för att kunna användas som ett verktyg för föreningen. Ha era stadgar tillgängliga och diskutera dess innehåll med medlemmarna. Att synliggöra stadgarna på föreningens hemsida är en varm rekommendation! 

(Ur: Förening.se) 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga