Hem / Föreningsutveckling / Arbeta med värdegrund

Arbeta med värdegrund

Värdegrunden representerar en förenings gemensamma värderingar. Dessa värderingar bör efterlevas av alla inom föreningen, detta genom vad vi säger, vad vi gör och hur vi beter oss. Föreningens värderingar bör tydligt kommuniceras till samtliga medlemmar och genomsyra hela verksamheten i allt från genomförandet av årsmötet till de dagliga aktiviteterna.  

Väsentligt för värdegrunden är att den är levande. För att värdegrunden ska vara levande krävs det att den kontinuerligt pratas om och arbetas med. Det gäller att gå från ord till handling. Tips till hur ni som förening kan göra just detta är genom att tillsammans arbeta med diskussion- och samtalsunderlag kopplat till er värdegrund. 

Tillexempel på frågor som ni som förening bör reflektera kring: 
(Ur: Introduktionsutbildning för föreningsledare) 

 • Vad innebär värdegrunden i din förening? 

 • Hur ska föreningens medlemmar göra för att värdegrunden ska bli verklighet? 

 • Vad ska föreningen medlemmar göra om någon gör saker som inte rimmar med värdegrunden? 

 • Finns det likheter eller skillnader mellan hur föreningen och specialidrottsförbunden beskriver värdegrunden? 

Alla utvecklingsarbeten mynnar ut i en rad mikrohandlingar, små steg för att arbeta mot det specifika målet. En mikrohandling är en konkret handling som du kan göra på en gång eller nästa gång du ställs i en situation där det är aktuellt.  

Mer information och exempel om mikrohandlingar finner du här. 

 

Arbetsmaterial från RF-SISU: 

Att gå från ord till handling med er värdegrund 
Ett samtalsunderlag till er som förening för att ni ska prata om och arbeta med er värdegrund 

Taktiksnack 
Framtagen till dig som sitter i styrelsen i en idrottsförening. Den innehåller kunskap och tips om hur ni kan arbeta med viktiga frågor och utveckling. #Taktiksnack är ett material för att föreningar ska diskutera vad de vill och hur de ska ta sig dit.  

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga