Hem / Trygg idrott / Vid oro eller om någon drabbas

Vid oro eller om någon drabbas

Hur går du tillväga vid oro eller om någon drabbas

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

 • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF) Svensk Simidrott.

 • Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och tas emot av idrottsombudsmannen.

 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

 • Kontakta socialtjänsten vid oro. Som ledare i en ideell förening omfattas du inte av anmälningsskyddslagen men alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Vid osäkerhet kring situationen eller hur personen ska gå tillväga är rekommendationen att föreningen utser en person som ansvarar för anmälningar till socialtjänsten som medlemmarna kan vända sig till. För mer information gällande anmälan till socialtjänsten läs sida 23 i foldern Skapa Trygga Idrottsmiljöer. Många kommuner har också tips för rutiner kring hur en ideell förening ska gå till väga om ett barn misstänks fara illa.

 • Ytterligare rådgivning. RF har även ett samverkansavtal med Bris, vilket bland annat omfattar telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:
  Bris – telefonlinje för barn 116 111
  Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
  Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga