Hem / Trygg idrott / Handlingsplan

Handlingsplan

Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet ”Skapa Trygga idrottsmiljöer” som RF har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med respektive RF-SISU distrikt.

Handlingsplan – om krisen händer
Det är viktigt att föreningen har en framarbetad handlingsplan ifall krisen inträffar. Handlingsplanen finns till för att föreningen ska vara rustade om något skulle hända och som stöd för både styrelse och medlemmar. I skapandet av handlingsplanen är det väsentligt att föreningen identifierar vilka personer som ansvarar för de olika stegen samt hur planen hålls levande. Planen bör innefatta både hur föreningen ska gå till väga för att hantera olika scenarion samt rutiner kring uppföljning av händelsen.
Tips på en mall för handlingsplan (sida 22): RF:s handlingsplan - åtgärd i fem steg.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga