Hem / Medlemskap / Licens

Licens

Licens ger rätten att tävla

För att kunna delta i nationella tävlingar som är sanktionerade av Svenska Simförbundet i simidrotterna simning, konstsim, simhopp, vattenpolo och öppet vatten krävs en licens (se regel 201, Rätt att tävla, här)

Föreningarna begär licens för sina tävlande i Tempus och ansvarar löpande för uppdateringen av simidrottarnas kontaktuppgifter samt föreningens e-postadress.

Simidrottare ska endast ha en licens så länge denne representerar samma förening, oavsett om den tävlar i flera simidrotter.  Oberoende av om licensstatus i Tempus anges till "aktiv" eller "ej aktiv" så ska inte någon ny licens begäras i Tempus.

Vill simidrottaren byta förening, så görs anmälan om föreningsbyte och ev. betalning av avgift till Svenska Simförbundet som i Tempus flyttar licensen till simidrottarens nya förening.

Underlaget för det aktuella årets licensavgifter, baseras på registrerade uppgifter i Tempus per den 31/12 från föregående år. Licensavgifterna faktureras under januari månad och ska betalas senast sista februari.

Läs mer om licenshanteringen i Tempus, här

 

Nuvarande licensavgifter

• 150 kronor för barn 12 år och yngre*

• 225 kronor för ungdom 13-16 år*

• 300 kronor för 17 år och äldre*

• 300 kronor för masterssimidrottare 

* ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga