Hem / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av föreningar som är medlemmar i Svenska Simförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Stödet fördelas och administreras av Riksidrottsförbundet, RF.

Ansök om LOK-stöd

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det går att fylla i ansökan manuellt. Om man närvaroregistrerar aktiviteter online förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder:

 • Vår (1 januari–30 juni) med sista ansökningsdag den 25 augusti.
 • Höst (1 juli–31 december) med sista ansökningsdag den 25 februari.

Observera att en för sent inkommen ansökan riskerar att avslås och ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas. De som är tidiga med sin ansökan har chans att få utbetalning av LOK-stöd redan i den första utbetalningen som sker en vecka efter sista ansökningsdag.

Utbetalning av LOK-stöd

LOK-stödet för år 2020 (aktiviteter bedrivna från och med 2020-01-01):

 • Ledarstöd 21 kr
 • Extra ledarstöd 5 kr
 • Deltagarstöd 7 kr

Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto.

Utbetalning av LOK-stöd sker alltid med start veckan efter sista ansökningsdag. Därefter sker sedan utbetalningar varje vecka allt eftersom ansökningarna godkänns.

Information med anledning av Corona

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för våren 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. RF återkommer under hösten med detaljerna för kompensation, men grundtanken är att det kommer att göras en extra separat fyllnadsutbetalning för våren 2020 senare i år.

Hjälpmedel för redovisning och ansökan av LOK

Här hittar du till den sida där du kan hitta de regler och blanketter som gäller för att göra en LOK-stödsansökan och här finns olika verktyg som stöd för dig som ska hantera er förenings LOK-stödsansökan.

Riksidrottsförbundet är tillsammans med respektive förening gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för LOK-stödet. Här hittar du frågor och svar kring hanteringen av personuppgifter.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga