Dispenser

Vem behöver söka dispens?

Simidrottare som tävlar på nationell/hög tävlingsnivå ska ansöka om dispens för dopningklassade läkemedel. Simidrottare på övrig idrottsnivå omfattas av RF:s retroaktiva dispens.

Hög tävlingsnivå
Simning, Simhopp, Konstsim och Vattenpolo:
Idrottsutövare som är uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag.

Öppet vatten:
Idrottsutövare som är uttagen till seniorlandslag.

Idrottsutövare som omfattas av vistelserapporteringskraven inom den svenska kontrollpoolen.

Övrig idrottsnivå
Idrottsutövare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.

Dispensansökan

Simidrottare som är uttagen av FINA att vistelserapportera ska ansöka om dispens hos FINA. Likaså ska de simidrottare som ska delta i OS eller i tävling som arrangeras av FINA söka dispens hos FINA. Övriga som inte omfattas av den retroaktiva dispensen ansöker hos RF.

De tävlingar som arrangeras av FINA har ordet FINA som en del av namnet på tävlingen, t.ex. FINA World Championships eller FINA World Cup.

För mer information om dispenser, se RF:s hemsida och FINAs hemsida.

Dispensökan till FINA ska skickas till:
FINA Office
Avenue de l`Avant-Poste 4
1005 Lausanne
Switzerland

Astmamediciner

Många astmamediciner kräver idag ingen dispens, se RF:s hemsida. I Sverige är Bricanyl en vanlig astmamedicin men den kräver dispens. Om du använder Bricanyl så kontakta först din läkare och se om det går att byta ut Bricanylen mot ett läkemedel som inte kräver dispens.

Frågor

För frågor, kontakta SSFs Antidopingkommitté eller Kenneth Magnusson 
tel. 010-476 53 09

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga