Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Sedan 2018 är parasimningen en del av Svensk Simidrott vilket bland annat innebär att stöd kan ges till föreningar och ledare i frågor om parasimning, även om parasimningen är den av våra idrotter som finns med på Paralympics så välkomnar vi personer med funktionsnedsättning även i våra övriga verksamheter. 

Att se och möta varje barn och idrottare är en av idrottens målsättningar. Att möta och skapa goda förutsättningar för en simidrottare med en funktionsnedsättning handlar framförallt om att se och möta simidrottarens individuella förutsättningar och behov. Med andra ord på samma sätt som vi bör möta och inkludera alla inom Svensk Simidrott. Se alltid till idrottarens främsta och möt behoven - därefter kan du anpassa verksamheten om det behövs.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller orsakas av olyckor eller sjukdomar. Svensk Simidrott gör följande indelning av funktionsnedsättningar:

Synnedsättning

Den som har en synnedsättning har svårt att läsa eller orientera sig genom synen. Det är vanligt att ha svårt att se färger och föremål eller att ha starkt begränsat synfält. Det kan också vara svårt att se när det är mörkt eller ljust.

Utvecklingsstörning

WHO:s klassificering för utvecklingsstörning kräver en uppmätt IQ under 70 innan du fyllt 18 år, i kombination med att det på flera sätt är svårt att känna sig trygg med att fungera i samhället. I Sverige har ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna en utvecklingsstörning. Vad det innebär i praktiken, är högst individuellt, men oavsett grad och typ så går förutsättningar för att idrotta att påverka.

Rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan till exempel bero på förlamning, att en kroppsdel saknas eller att hela eller delar av kroppen inte har full funktion eller rörlighet. CP-skador är den vanligaste orsaken till förlamning, andra exempel är ryggmärgsbråck eller traumatiska skador hos personer som brutit nacken eller ryggen vid någon olycka.

Parasimning

Oavsett funktionsnedsättning är ett livslångt simidrottande möjligt, från babysim och simundervisning till simning för att träna och tävla eller för att motionera. Simning är en paralympisk idrott som inte skiljer sig i någon större utsträckning från simning för personer utan funktionsnedsättning. Simmaren kan utifrån sina förutsättningar starta från vattnet eller startpallen och tävla i samtliga simsätt – inklusive medley. För att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt används ett system där simmarna delas in i klasser med liknande funktionsnedsättningar. Klasserna delas in i fysiska funktionsnedsättningar, synnedsättning och utvecklingsstörning. 

Har du frågor kring parasimning. Kontakta Annika Friberg om du har frågor om parasimning.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga