Simidrott når alla

Detta projekt sträcker sig över 2020-2021 och har för avsikt att delvis ta vid där det tidigare projektet ”Simidrott för Alla” slutade, där närmare 200 nya simidrottsledare med annan etnisk bakgrund utbildades. Vi vill nu ge dessa ledare en möjlighet att gå vidare och att få delta i nya sammanhang både i och utanför föreningen. I stora drag handlar projektet om att minska tröskeln in i våra fem simidrotter, samt att få en större mångfald bland ledare inom simidrotten.

De ledare som var med i "Simidrott för alla" kommer att erbjudas en möjlighet till vidareutbildning, de kommer i samband med detta också ha möjlighet att påverka och önska inom vilet/vilka område/simidrott som de vill utvecklas inom. De kommer även att erbjudas att vara med på Simidrottskonferensen den 22-24 januari 2021.

En annan del i projektet är att ta fram ett stöd för föreningar, som ska underlätta för de som vill starta upp en integrationsfrämjande verksamhet. Detta stöd arbetas för tillfället fram tillsammans med den ideella föreningen Swim in Sweden. Stödet har delvis utgångspunkt från en enkät som tidigare skickats ut till samtliga våra föreningar, samt ett antal kompletterande intervjuer med några av de föreningar som redan har startat upp denna verksamhet. Vi hoppas kunna presentera detta material i samband med Simidrottskonferensen 2021.

Inom projektets ramar har det även tagits fram en kortare informativ film som beskriver vad det innebär att gå i simskola hos en förening som är ansluten till Svensk Simidrott. Denna film finner du på denna länk.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga