Simidrott för alla

Svenska Simförbundet fick etableringsstöd från Riksidrottsförbundet för att utbilda totalt 225 nya ledare med olika etnisk bakgrund under 2018-2019.

Målet var att introducera och utbilda fler personer med olika etnisk bakgrund till att bli ledare. De nya ledarna blir på så vis inkluderade i föreningslivet och förebilder. På sikt ser vi att det ger en bredare mångfald bland såväl ledare som aktiva.

Film om Simidrott för alla

Följ två av deltagarna och deras föreningar i Simidrott för alla 2018. Filmen visar deras berättelser, vad det betytt för dem som individer och vad det betytt för föreningen.

Se film Simidrott för alla 

 

Projektet genomfördes på 5 orter under våren 2018 där ca15 nya ledare utbildades på varje ort. Under 2019 utökades det med ytterligare 10 orter.

Följande fem orter/föreningar valdes ut att deltaga 2018: 
Falu SS
Linköpings ASS/Nyköpings SS
Södertälje SS
Trollhättans SS
Örebro SA

Följande föreningar valdes ut för att delta  2019:
Angereds AF
Eskilstuna SK
KFUM Kometerna
Nacka SS
Norrköpings KK
Sala SS
SK 70
SK Poseidon
SK Ran
Spårvägen Sim
Täby Sim
Umeå SS
Upsala SS
Värnamo SS

Mer info om projektet

Simidrottsföreningarna fick:

 • 15 nyutbildade Simlinjeassistenter med olika etnisk bakgrund. 
 • 20 000:- i bidrag för genomförande av projektet. Om flera föreningar deltar på samma ort är det den förening som utses av Svenska Simförbundet som samordnande projektledare som får bidraget.

 Simidrottsföreningens åtagande:

 • Utse en projektledare i föreningen som blir kontaktperson till Svenska Simförbundet. Projektledaren deltager vid träffar med Svenska Simförbundet & SISU/DF´s integrationskoordinatorer. Projektledaren rekryterar deltagare, genomför introduktionsutbildning 10 h tillsammans med SISU och driver projektet lokalt.
 • Ansvara för att deltagarna utbildas och inkluderas i föreningens verksamhet och får ledaruppdrag under ledning av mentor. 

Målgrupp
Personer med olika etnisk bakgrund som har ambitionen att bli idrottsledare.
Deltagarna bör kunna förstå och använda svenska som talspråk. Deltagarna får inte vara ledare i föreningen sedan tidigare.

 

Lördag 13 april 2019 genomfördes en uppstartsträff med alla lokala projektledareLokala projektledare Simidrott för alla

 

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga