Länkar

Idrottsorganisationer

Idrott för nyanländaRiksidrottsförbundets sida där info finns samlad för idrottsrörelsen.

Sport Openen sida som är framtagen av Skåneidrotten tillsammans med Malmö Högskola. Här finns mycket bra info samlad på ett ställe

Övriga organisationer

Rädda Barnen, filmer om att möta barn som flytt till Sverige.

Migrationsverket,  följ hur hela asylprocessen går till.

MIG talks, 100 personer som kommit till Sverige de senaste åren berättar sin historia.

Barnombudsmannen, mycket fakta utifrån barns synvinkel.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga