Material

 • Välkommen till Svensk SimidrottEn folder som enkelt berättar om Svensk Simidrott, vikten av simkunnighet, föreningslivet och vad som händer i simhallen. Foldern är översatt till sex olika språk, persiska, arabiska, dari, tingrinja, somaliska och engelska. Du kan skriva ut hela foldern, eller välja den sida med det språk du vill ha. Vill du beställa foldern maila till This is a mailto link 

 • Integrationsfrämjande simundervisning. Svensk Simidrott har tillsammans med Swim in Sweden tagit fram denna handbok med konkreta tips som riktar sig till föreningar som bedriver simundervisning eller simidrottsverksamhet, och som har ett intresse av integrationsfrämjande verksamhet. Handboken syftar till att göra det lättare för föreningar att starta upp och komma igång med att driva denna typ av verksamhet på ett bättre sätt. Den huvudsakliga målgrupp som handboken vänder sig till är nyanlända och personer med utländsk bakgrund som inte är uppväxta i en kultur där det är vanligt att lära sig simma.

 • Idrott en bra start i livet, broschyr från Riksidrottsförbundet som kortfattat beskriver den svenska idrottsrörelsen på nio olika språk.
 • Idrott en bra start i livet. Riksidrottsförbundet har tagit fram en kortare presentation av svensk idrott översatt till olika språk: albanska, bosniska, engelska, somaliska, spanska, arabiska, kurdiska (Sorani) och persiska. Du kan också beställa den i tryckt format via RF:s kundtjänst, This is a mailto link.
 • Idrott och integration sammanställning av idrottsforskning och integration från Centrum för idrottsforskning.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga