Tips till föreningen

Tips på hur fler kan få råd med kostnaderna för att delta i föreningen

Socioekonomisk status eller bakgrund är egentligen inte en av de officiella diskrimineringsgrunderna, men inom idrottsrörelsen och så även inom Svensk Simidrott vet vi att det är faktorer som påverkar möjligheten att delta i våra verksamheter. Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till fritid, lek och vila liksom till kulturella och konstnärliga aktiviteter. Nio av tio barn berättar för Barnombudsmannen att fritid är viktigt eller väldigt viktigt för dem. Samtidigt uppger fyra av tio barn att de ibland eller ofta inte har råd att göra vad de vill på fritiden. Tänk på att alla i din förening har olika ekonomiska förutsättningar för att idrotta. Vi behöver hjälpas åt för att underlätta för alla att kunna ta del av Svensk Simidrotts verksamheter. Här har vi samlat några tips.

Sök stöd och bidrag

Den aktiva själv, kan söka pengar för träningsavgifter, tävlingsavgifter och utrustning:

Det här kan ni göra i föreningen för att fler ska kunna vara med i föreningen (många av dessa tips är dessutom miljövänliga och klimatsmarta på köpet):

 • Informera på hemsidan om att det går att söka pengar från Majblomman. Finns det även andra sätt som om föreningen har en fond eller pott med pengar som går att använda behöver det informeras även om detta. Gör informationen så lätt att hitta på hemsidan som möjligt. Förslagsvis att det framgår på flera ställen att det går att söka på pengar för terminsavgifter, bland annat vid information om och anmälan till de olika grupperna. 
 • Se över om det finns ”dolda” förväntade kostnader utöver terminsavgiften så som inköp av träningsoveraller, tävlingsavgifter och träningsmaterial som fenor och plattor. Dessa utgifter behöver framgå vid anmälan så att de inte dyker upp som oförutsedda utgifter senare. <de kan till exempel skrivas ut på hemsidan eller listas i ett mejl vid kallelsen till terminen.
 • Upprätta avbetalningsplan. De avbetalningsplaner som finns i vissa medlemssystem ar ut höga kostnader för avbetalning, så det är bättre om föreningen själva kan sätta upp planen. Det är bra om det framgår vid anmälan att det finns möjlighet att göra en avbetalningsplan.
 • Låta simidrottaren ”jobba av” terminsavgifter, tävlingskostnader mm genom ideellt engagemang i föreningen, till exempel genom att vara ledare, hjälpa till på kansliet, vid tävlingsförberedelser eller event med mera.
 • Göra det möjligt att ”låna” tävlingsbaddräkter, badmössor, fenor, plattor med mera.
 • Skapa en rutin för att lämna in urväxta och fräscha förenings t-shirts och träningsoveraller till exempel för att andra ska kunna ha dem. Tänk på att också samla in kläder från de som slutar i föreningen.
 • Uppmana och hjälp till med samåkning när det körs bilar till läger och tävlingar men att de som kör kan få en bensinpeng.
 • Sälja saker med syftet att dra in pengar för att finansiera/skapa en fond i föreningen för att kunna finansiera simundervisning/simidrottsträning för de som har andra ekonomiska förutsättningar. .
 • Erbjud att de som vill till exempel kan betala en högre summa för till exempel träningsavgiften. Dessa pengar ska enbart gå till att betala avgift för de som har det svårt att betala. Det bör vara anonymt åt båda hållen. Till exempel så bara kassören vet vilka det rör sig om. 
 • Uppmana medlemmar att swisha valfria belopp för att skänka pengar till fonden för att möjliggöra andras träningsavgifter. Förslagsvis att detta marknadsförs vid tävlingar, jul- och sommaravslutningar eller andra event. 
 • Ni i föreningen kan också söka bidrag för att sänka era kostnader bland annat hos vissa SISU-RF distrikt. Kom ihåg att detta inte löser problematiken med generellt sett höga kostnader för deltagande i föreningens verksamheter.
 • Det kan vara bra att se över kostnaderna för terminsavgifter i föreningen. Vad är det som kostar och varför? Hur fördelas kostnaderna mellan grupperna? Är det någon verksamhet som finansierar någon annan och varför i så fall? Går det att minska kostnaderna på något sätt eller finansiera vissa delar på annat sätt? Går det att tänka nytt och hitta andra sätt att fördela termins- och medlemsavgifter på för att möjliggöra för fler att delta?

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga